FIRMA

 • Mienie od Ognia
 • Mienia od kradzieży
 • Wandalizm
 • All Risks
 • Sprzętu elektronicznego
 • Odpowiedzialności Cywilnej
 • Szyb i innych przedmiotów

NNW

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Uszkodzenia ciała (omdlenie – epilepsja)
 • Trwałego uszkodzenia ciała
 • Rozstroju zdrowia (uszczerbek na zdrowiu)
 • Śmierć ubezpieczonego

ZAWODOWE

 • OC z tytułu wykonywanego zawodu
 • Szkody rzeczowe
 • Szkody osobowe powstałe z winy ubezpieczonego i pracowników ubezpieczonych w związku z wykonywanym zawodem jak również szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu wykorzystywanego przez ubezpieczonego

DOM

 • Ubezpieczenie nieruchomości
 • Szyb
 • Wandalizm
 • Kradzieży
 • All risks
 • Zdarzeń losowych
 • Assistance - pomoc w razie awarii
 • Dom w budowie

PODRÓŻE

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i bagażu
 • Kosztów leczenia za granicą
 • Nieszczęśliwych wypadków za granicą
 • Dla osób pracujących za granicą
 • Ratownictwa i poszukiwania

ROLNE

 • OC Rolnika - Ubezpieczenie budynków

KOMUNIKACJA

 • OC Komunikacyjne
 • Autocasco
 • NNW
 • Assistence
 • Szyby

ŻYCIE

 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenia grupowe
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia na życie pod kredyt

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI